CONTACTI'NS
Unitat d'Oncologia Hepàtica (BCLC)
Núria Pérez
T. +34 93 227 98 03
F. +34 93 227 57 92

Utilitzeu el següent formulari de contacte:

Accés pels Pacients i Consultes Externes
Per a primeres visites:
Antonia Murcia (secretària)
T. +34 93 227 54 00 ext. 5561

Per a seguiment de pacients del BCLC:
Neus Llarch (Infermera de Càncer de Fetge)
T. +34 93 227 54 00 ext. 2017
E. oncohepatica-bclc@clinic.cat
Laboratori de Recerca Translacional
Ariadna Farré
T. +34 93 227 54 00 ext 9155